NEI opleiding

city talks

NEI-BASIS EN VERVOLGOPLEIDING

NEI is een praktische methode met wortels in onder meer de oosterse geneeskunde en reguliere psychotherapie. Zonder lange praatsessies komt NEI snel tot de kern en kunnen we direct werken aan de oorzaak achter de klacht. Veel mensen ervaren NEI als een prettige, zachte therapievorm. Dat maakt het ook bijzonder geschikt en effectief voor kinderen.


9 juli 2020 @ 01:07 – 9 juli 2020 @ 01:07

@ – @

@ – @

@ – @

@ – @

@ – @