Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Inschrijving
1.1 U schrijft u in voor een workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop door een e-mail of via internet. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer door een e-mail of via internet. Direct bij de inschrijving kunt u de gekozen activiteit betalen.

1.2 U ontvangt van NEI Academy via een e-mail een bevestiging van de inschrijving en betaling voor de gekozen activiteit. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden
2.1 De factuur en de informatie voor de workshop, opleidingsworkshops en/of reisworkshop ontvangt direct na de betaling van de inschrijving. Bij opgave via email betaalt u de activiteit voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

Artikel 3 – Annulering of wijziging door deelnemer
3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk per e-mail indienen.
b. Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u € 25,00 (incl. 21% BTW) administratiekosten verschuldigd (Niet van toepassing op een reisworkshop. Zie artikel 3.1 e-f-g).
c. Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd (Niet van toepassing op een reisworkshop. Zie artikel 3.1 e-f-g).
d. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (Niet van toepassing op een reisworkshop. Zie artikel 3.1 e-f-g).
e. Bij annulering tot 30 dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u de aanbetaling verschuldigd.
f. Bij annulering van 29 tot 10 dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
g. Bij annulering minder dan tien dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door NEI Academy.

3.3 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de workshop een vervanger naar de workshop sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk per e-mail door aan NEI Academy (Niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g).

3.4 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (Niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g).

Artikel 4 – Annulering door NEI Academy
4.1 NEI Academy heeft het recht een workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop en/of opleidingsworkshop. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Artikel 5 – Algemeen
5.1 De workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop worden gegeven door NEI Academy of vertegenwoordigers van NEI Academy.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 NEI Academy en vertegenwoordigers van NEI Academy zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop.

6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 7 – Toepasselijk recht
7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Wijzigingen
8.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

8.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2015. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door NEI Academy worden aangegeven.